Att tänka på när du ska köpa bilbatteri

Är du i behov av att köpa bilbatteri? Lär dig mer om vad du behöver tänka på när du köper bilbatterier. Hos Batterionline kan du hitta alla typer av bilbatterier. Vi rekommenderar batterier från Varta, som är en etablerad tillverkare av batterier till bilar.

Hur vet du vilket batteri som passar till din bil?

Se till att du har rätt batteri för ditt fordon. Läs alltid tillverkarens rekommendationer för originalutrustning i fordonets manual, gällande batteristorlek, och strömspecifikationer.

Om du ska köpa batteri online finns ofta möjligheten att fylla i ditt registreringsnummer för att snabbt hitta vilket batteri som passar till din bil.

Batteristorlek 

Batteristorlek – den batteristorlek som passar bäst till de rent fysiska dimensionerna i ditt fordon. Många fordon kan använda mer än en storlek.

Kallstartström

Kallstartström (CCA) – CCA är avgörande för god startkraft. Det är det antal ampere ett batteri kan leverera i 30 sekunder vid en temperatur på -17,8 grader Celsius innan spänningen sjunker under minimigränsen.

Reservkapacitet

Reservkapacitet (RC) – hjälper till att driva fordonets elsystem om generatorn strejkar. RC anger hur många minuter ett batteri kan leverera tillräckligt mycket kraft utan att spänningen sjunker under den nivå som krävs för att ditt fordon ska fungera.

Både när det gäller CCA och RC är det i allmänhet så att ju högre siffra, desto bättre. Men om man bor i ett kallt klimat är CCA-värdet den viktigaste aspekten när man väljer batteri. Den som däremot bor i ett mycket varmt område behöver inte så mycket CCA.

Deep cycle

Om du letar efter ett djupurladdningsbart batteri (deep cycle) till en båt eller husvagn måste du också tänka på vilken typ av utrustning du ska använda. Räkna även ut hur många ampere du behöver för att driva din utrustning, samt hur många timmar du kommer att använda utrustningen.

Multiplicera antalet ampere med antalet timmar för att få fram hur många amperetimmar, eller Ah, som krävs.

Säkerhet och hantering

Risk för exploderande batterier

Batterier innehåller svavelsyra som bildar explosiva blandningar av väte och syre (knallgas). Självurladdningen genererar vätgas även om batteriet inte används. Därför ska du alltid se till att du har god ventilation där du förvarar och arbetar med batterierna.

Ladda upp bilbatterier

Följ alltid anvisningarna i laddarens manual. Förutom att följa direktionerna från laddarens tillverkare ska du också vidta följande allmänna försiktighetsåtgärder:

  • Använd alltid lämpligt ögon-, ansikts- och handskydd.
  • Ladda alltid upp batterier där det är god ventilation.
  • Se till så att avgasningsöppningarna pluggar sitter ordentligt och i våg.
  • Sätt laddaren och timern på OFF innan du kopplar ledningarna till batteriet för att undvika farlig gnistbildning.
  • Försök aldrig ladda upp ett batteri som är uppenbart skadat eller fruset.

Hantera batterisyra

Batterisyra, eller elektrolyt, är en blandning av svavelsyra och vatten som kan förstöra kläder och fräta på huden. Var extremt försiktig när du hanterar elektrolyt och ha alltid syraneutraliserare – som t ex bakpulver eller vanlig ammoniak blandat med vatten – nära till hands.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *